Szanowni Państwo

W celu zwrócenia Państwa uwagi na naszą - działającą na rynku już od 1957 roku - firmę, posiadającą ogromne doświadczenie w zakresie handlu, skupu oraz przechowywania świeżych owoców i warzyw - pozwalamy sobie zachęcić Państwa do zapoznania się z krótkim rysem historycznym.

Spółdzielnia Ogrodnicza w Tarnowie rozpoczyna swoją samodzielną działalność w dniu 13 czerwca 1957 roku na bazie ówczesnego Przedsiębiorstwa Skupu Owoców i Warzyw, które powstało w 1950 r. w oparciu o istniejącą wcześniej Spółdzielnię. Początkowo funkcjonuje pod nazwą Spółdzielnia Ogrodnicza „Ogrodnik-Pszczelarz”. Od 1976 roku jest Zakładem Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w Tarnowie. W 1981 roku działa już jako Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Tarnowie, by od 7 listopada 2001 roku kontynuować działalność pod swym obecnym mianem - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza.

W 1987 roku przy ul.Hodowlanej w Tarnowie oddano do użytkowania nowoczesny – jak na ówczesne warunki – kompleks obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 5.810m2, w skład którego wchodziły: ziemniaczarka z zapleczem socjalnym na 2000 ton, chłodnia składowo-magazynowa ma 1000 ton owoców i warzyw, kotłownia węglowa, budynek biurowy, magazyn zaopatrzenia ogrodniczego oraz wiaty na opakowania.

Początek lat dziewięćdziesiątych to okres przemian społeczno-gospodarczych – nie tylko w gospodarce narodowej, ale również w Spółdzielni. Jednak pomimo piętrzących się trudności (w tym spłaty kredytów czy pojawiająca się konkurencja) Spółdzielnia nie poddała się. Przystąpiono do modernizacji obiektów, podjęto nowe kierunki działalności. W 1992 roku uruchomiona zostaje przez Spółdzielnię Tarnowska Giełda Kwiatowa – wciąż działająca i rozwijająca się. Rok 1998 to modernizacja placów oraz parkingów. 2001 rok zaowocował kolejną dużą inwestycją – przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zmodernizowano kotłownię węglową, zamieniając ją na gazową, dzięki czemu osiągnięto zarówno efekt ekonomiczny jak też ekologiczny. Dwa lata później Spółdzielnia przystępuje do modernizacji chłodni składowo-magazynowej, przekształcając ją w nowoczesną hurtownię świeżych owoców i warzyw, z pełnym zapleczem oraz halami do obsługi klientów – co pozwoliło na dostosowanie pomieszczeń handlowo-magazynowych do wymogów Unii Europejskiej. Zmodernizowano również sieć komputerową do obsługi klientów i zakupiono nowe, specjalistyczne środki transportu.

Spółdzielnia nasza nadal jest największym, bezpośrednim dostawcą świeżych owoców i warzyw w aglomeracji tarnowskiej – szczególnie dla klientów zbiorowego żywienia. Zaopatrując się w produkty ogrodnicze przede wszystkim u swych członków-producentów zapewnia ich wysoką jakość i wypełnia tym samym zapisy statutowe. Od początku swojej działalności Spółdzielnia jest nieformalną grupą producentów owoców i warzyw. Swe doświadczenie w zakresie nowoczesnej produkcji sadowniczej i ogrodniczej członkowie-producenci zdobywali przez cały okres działalności Spółdzielni.

Obecnie Spółdzielnia zrzesza 146 członków, w tym 60 producentów owoców i warzyw, zabezpieczających w 70% jej potrzeby w zakresie produktów ogrodniczych. Aktualnie zatrudnia 23 pracowników. Swą działalność (hurtowa sprzedaż owoców i warzyw, sprzedaż materiału szkółkarskiego) prowadzi w 19 budynkach, na powierzchni 7.700 m2. Ponadto prowadzi Tarnowską Giełdę Kwiatową oraz wynajmuje część pomieszczeń tworząc w ten sposób na ulicy Hodowlanej „Centrum Handlowe”.

                                                                                                                                                              Zapraszamy